advertise
کولاک > محصولات > پودر ضد شعله > پودر ضد شعله CPMFR ۱۵۴۵
پودر ضد شعله CPMFR 1545
پودر ضد شعله CPMFR 1545
پودر ضد شعله CPMFR 1545
پودر ضد شعله CPMFR 1545
پودر ضد شعله CPMFR 1545
پودر ضد شعله CPMFR 1545

پودر ضد شعله CPMFR ۱۵۴۵

توضیحات
پودر تاخیر اندازنده شعله افزودنی است که برای ایجاد عملکرد بهتر در آتش به محصولات قابل احتراق استفاده می شود. تنها ویژگی مشترک جهانی چنین موادی این است که آنها افزودنی هستند (یعنی خود ماده ذاتی نیستند) و اینکه به مواد قابل احتراق اضافه می شوند تا به نحوی از قابلیت احتراق آنها کاسته شود. پودرهای تاخیر اندازنده ما غیر هالوژنه (Non Hologenaated)، غیر جاذب آب و حلال های آلی (Non-hygroscopic)، مقاوم متناسب با دمای فرآیند، عملکرد مطلوب تا درجه UL ۹۴ V-۰ و دارای امکان مش بندی مناسب با نیاز مشتری می باشند.

کاربرد:
✔ پلی وینیل کلراید (PVC)
پودر ضد شعله CPMFR 1545
پودر ضد شعله CPMFR 1545

مشاهده سایر محصولات