advertise
کولاک > محصولات > پودر ضد شعله > پودر ضد شعله MSFR ۷۳۰۰
پودر ضد شعله MSFR 7300
پودر ضد شعله MSFR 7300
پودر ضد شعله MSFR 7300
پودر ضد شعله MSFR 7300
پودر ضد شعله MSFR 7300
پودر ضد شعله MSFR 7300

پودر ضد شعله MSFR ۷۳۰۰

توضیحات
پودر تاخیر اندازنده شعله افزودنی است که برای ایجاد عملکرد بهتر در آتش به محصولات قابل احتراق استفاده می شود. تنها ویژگی مشترک جهانی چنین موادی این است که آنها افزودنی هستند (یعنی خود ماده ذاتی نیستند) و اینکه به مواد قابل احتراق اضافه می شوند تا به نحوی از قابلیت احتراق آنها کاسته شود. پودرهای تاخیر اندازنده ما غیر هالوژنه (Non Halogenated)، غیر جاذب آب و حلال های آلی (Non-hygroscopic)، مقاوم متناسب با دمای فرآیند، عملکرد مطلوب تا درجه UL ۹۴ V-۰ و دارای امکان مش بندی مناسب با نیاز مشتری می باشند.
کاربردها:
✔ پلی اتیلن
✔ پلی پروپیلن
پودر ضد شعله MSFR 7300
پودر ضد شعله MSFR 7300

مشاهده سایر محصولات