advertise

دانستنی های صنعت تولیدات شیمیایی

پلاستی سایزر dos

پلاستی سایزر dos

دی اکتیل سباکات(DOS )یکی از بهترین نرم کننده ها برای پلیمرهای PVC است. DOS به دلیل فراریت بسیار کم خود در مقایسه با سایر نرم کننده های صنعتی مانند DBS ،DOP و DBP قابل توجه است

پلاستی سایزر ها در صنایع پزشکی

پلاستی سایزر ها در صنایع پزشکی

پلاستی سایزر یا نرم کننده ها به عنوان بزرگ درصد از حجم بازار را به ۱۳ ترین گروه ترکیبات افزودنی مطرح بوده که خود اختصاص داده اند .میزان بازار جهانی نرم کننده میلیارد دلار در سال است.

پودر ضد شعله چیست؟

پودر ضد شعله چیست؟

پودر ضد شعله (Flame Retardant Powder) نوعی موادی هستند که می‌ توانند به مواد قابل احتراق اضافه شوند، تا از گسترش آتش ‌سوزی جلوگیری کرده یا آن را کاهش دهند.

کربومر چیست؟

کربومر چیست؟

کربومرها، پلیمرهای اکریلیک اسید یا پلیمرهای کربوپول (Carbopol) هستند که از اتصال شیمیایی اکریلیک اسید یا آکریلات با آلیل اتر، از جمله پلی اکریلیک اسید (هوموپلیمر) و پلیمر آکریلات آلکیل الکل با زنجیره بلند (کوپلیمر) تشکیل می شود.