advertise

پلاستی سایزر dos

نرم کننده ها موادی هستند که به مواد پلیمری تزریق می شوند تا خاصیت ارتجاعی و یا پالستیسیته مورد نیاز برای پردازش مجدد یا استفاده را فراهم کنند یا بهبود بخشند. آنها پراکندگی مواد با جریان آزاد را تسهیل می کنند. برخی از آنها، یعنی دیوکتیل سبکات، خواص مواد پلیمری در برابر آتش، نور و حرارت را نیز بهبود می بخشد.شرکت تولید مواد شیمیایی کولاک جهت تولید مواد شیمیایی پایه از جمله پلاستی سایزر، با استفاده از فن آوریهای نوین راه اندازی شده و خدمات رسانی میکند.


پلاستی سایزر | کولاک

همه نرم کننده ها باید شرایط مشترک زیر را برآورده کنند: سازگاری ترمودینامیکی با ماده پلیمری معین، نوسانات کم، عدم وجود بو، مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر محیط سیال )مانند روغن(، استخراج حالل از مواد پلیمری داده شده. کارایی نرم کننده با ساختار خود و ساختار مولکولی مواد پلیمری تعیین می شود.
به عنوان یک قاعده، فرآیند پالستیک سازی پلیمرهای زنجیره انعطاف پذیر از الگوی پالستیک سازی درون همجوشی پیروی می کند، یعنی خواص پلیمر متناسب با مقدار نرم کننده بدون مواد اضافی تغییر می کند. هنگامی که ترکیبات PVC با استرهای دی کربوکسیلیک اسید ترکیب می شوند، کارایی نرم کننده مستقیماً به تعداد گروه های متیلن در ترکیب استر و به مقدار نرم کننده تزریق شده بستگی دارد.


دی اکتیل سباکات dos

دی اکتیل سباکات( DOS )یکی از بهترین نرم کننده ها برای پلیمرهای PVC است. DOS به دلیل فراریت بسیار کم خود در مقایسه با سایر نرم کننده های صنعتی مانند DBS ،DOP و DBP قابل توجه است. این کیفیت، باعث کمترین مهاجرت ) migration )نرم کننده را از پلیمر PVC ،پایداری طوالنی مدت خواص ترکیب پلیمری و مقاومت آن در برابر حالل ها را می شود. ترکیبات PVC که حاوی دی اکتیل سباکات هستند، مقاومت سایشی بسیار بیشتری نسبت به نرم کننده های ترکیب شده با مونومر دارند. همچنین این نرم کننده نسبت به نمونه های دیگر دارای سمیت کمتر و ایمنی بیشتری است.

کاربرد دی اکتیل سباکات dos

این نرم کننده از مواد اولیه دانه کرچک طبیعی و قابل تجدید به دست می آید. به عنوان یک نرم کننده، DOS در PVC و کوپلیمرهای آن مانند نیتروسلولزها، رزین های استایرن و الستیک های مصنوعی استفاده می شود. به ویژه در مواردی که عملکرد دمای پایین مورد نیاز است، مانند کابل های ضد یخ زدگی مفید است. DOS همچنین می تواند در روان کننده ها استفاده شود تا امکان تحرک بیشتر در دماهای پایین تر فراهم شود. در محصوالت مراقبت شخصی، DOS در بسیاری از کاربردها از جمله دئودورانت هاو ضد تعریق ها، آرایش، ضد آفتاب، و لوسیون ها یا کرم ها استفاده می شود.
این مایع بی رنگ، روغنی است وبه عنوان نرم کننده از جمله در ماده منفجره C۴ استفاده می شود. همچنین در روغن ترمز ۵ Dot و روغن موتور مبتنی براستر و مواد افزودنی استفاده شده است. عالوه بر این، این ماده معموالً به عنوان ذره بذر برای سرعت سنجی تصویر ذرات نیز استفاده می شود در صنعت پوشش، PVC نرم عمدتاً برای پوشش برزنت های کامیون، چادر ها، پوشش های کف و به عنوان پوشش های فلزی استفاده می شود. برای آشنایی با کاربرد پلاستی سایزر ها در صنایع پزشکی بر روی لینک مورد نظر کلیک نمائید.


یکی از محصوالت مشتق شده از اسید سباسیک، نرم کننده پرمصرف DOS است. DOS ،یک مایع بی بو و بی رنگ با ویسکوزیته کم، از واکنش اسید سباسیک با ۲-اتیل هگزانول تولید می شود. DOS طبق بیانیه سازمان غذا و دارو، مطابق با تماس با مواد غذایی است و از آن می توان در بسته بندی مواد غذایی استفاده کرد.
به دلیل فراریت کم و خواص هوازدگی خوب و نیز یک نرم کننده با دمای پایین برای پوشش های PVC به یک استاندارد صنعتی تبدیل شده است. این ماده نه تنها در برابر سرما مقاوم است بلکه در برابر نور و حرارت نیز مقاوم است. در هیدروکربن ها، الکل ها، استرها، کلروکربن ها، اتر، بنزن و سایر حالل های آلی حل می شود.


این محصول به طور عمده در پلی وینیل کلراید، کوپلیمر کلرواتیلن، نیتروسلولز، اتیل سلولز و الستیک مصنوعی و غیره استفاده می شود. این ماده به ویژه برای ساخت کابل های مقاوم در برابر سرما، چرم، فیلم نازک، مواد ورق و غیره استفاده می شود. کاربرد آن اغلب در ترکیب با نرم کننده استات اورتو فتالت است.
همچنین قابل استفاده در تولید انواع الستیک های مصنوعی که در دمای پایین اعمال می شودو تاثیری در ولکانیزه شدن الستیک ها ندارد.شما میتوانید برای اطلاع از قیمت پودر کربومر و خرید کربومر با ما تماس بگیرید.


نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.